تلفیق عشق و تکنولوژی

تلفیق عشق و تکنولوژی

ربات خانگی لاوات که با انسان ارتباط برقرار میکند و عکس العمل های احساسی دارد.
به نظر میرسد به زودی جای حیوانات خانگی را بگیرد.
 

 

تاریخ انتشار : 1398/2/7

تعداد بازدید : 51 اشتراک گذاری در :